Termeni și condiții de utilizare a website-ului www.pelerinajeromania.ro

Accesând sau utilizând website-ul www.pelerinajeromania.ro, sunteți de acord cu termenii și condițiile de mai jos. Acest website este deținut și administrat de Centrul de Pelerinaj « Sf. Parascheva » Iași.

Drepturile utilizatorului:

Utilizatorul site-ului www.pelerinajeromania.ro are dreptul să vizualizeze site-ul pe monitorul calculatorului sau a telefonului, să tipăreasca părți ale conținutului site-ului pe suport de hârtie și să salveze pagini în format electronic doar în scopuri personale, non-comerciale.

Obligațiile utilizatorului www.pelerinajeromania.ro:

Sunteți de acord să respectați următoarele obligații incluzând (fără a se limita):

– responsabilitatea financiară pentru toate tranzacțiile efectuate în contul sau în numele dvs.;

– aveți vârsta de peste 18 ani și capacitatea legală de a iniția actiuni juridice;

– garantarea veridicității datelor furnizate despre dvs. sau membrii familiei dvs.;

– neutilizarea Site-ului în scopuri speculative, a generării de rezervări false sau frauduloase;

– interzicerea transmiterii materialelor politice, pornografice, rasiste sau a altor materiale care contravin legii;

– obligativitatea de a nu altera, copia, transmite, distribui, vinde, afișa, licenția sau reproduce conținutul site-ului cu excepția utilizării în scop personal și necomercial a unei singure copii a informației conținută în Site;

Utilizatorul www.pelerinajeromania.ro nu are dreptul să folosească (în forma existentă sau modificată) în scop comercial conținutul site-ului.

Utilizatorul www.pelerinajeromania.ro nu are dreptul să înlăture notificarea despre drepturile de autor și/sau marca înregistrată de pe copiile conținutului. Copiile vor fi făcute doar conform termenilor de utilizare.

Utilizatorul www.pelerinajeromania.ro nu are dreptul de a crea baze de date sau manuale prin descărcare pagină cu pagină a conținutului site-ului.

Solicitările privind republicarea sau redistribuirea de conținut vor fi adresate către Centrul de Pelerinaj “Sf. Parascheva” la adresa office@centruldepelerinaj.ro.

Condițiile generale de rezervare și achizitonare servicii pe www.pelerinajeromania.ro

Orice rezervare efectuata pe Site va fi considerată drept intenția dvs. de a achiziționa un anumit produs sau serviciu turistic. Dacă cererea dvs. va fi acceptată, veți primi un e-mail de confirmare sau un apel telephonic de la Centrul de Pelerinaj “Sf. Parascheva” și va intra în vigoare Contractul cu Clientul.

Toate serviciile turistice publicate pe Site sunt în funcție de disponibilitatea Furnizorilor. Termenii și condițiile Furnizorului (incluzând regulile de transport al pasagerilor impus de liniile aeriene) se vor aplica adițional Termenilor și Condițiilor acestui Site.

Termenii Furnizorilor pot include prevederi referitoare la diferite proceduri de plată, obligații, anulări, modificări ale rezervărilor și restituiri de bani (dacă este cazul) ori restricții de altă natură. Unele companii aeriene pot impune taxe suplimentare. Centrul de Pelerinaj nu este responsabil pentru costurile care pot să apară în momentul transferurilor de la un aeroport / terminal la altul. De asemenea unele hoteluri pot colecta diferite taxe locale.

În momentul navigării dvs. pe Site, veți putea observa referiri la diferite condiții aplicabile ofertelor speciale. Vă rugam să citiți cu atenție acești termeni și vă rugăm să luați legatura cu Centrul de Pelerinaj pentru detalii complete.

Anulări/Modificări

Anularea sau modificarea serviciului rezervat sau achiziționat se va face în funcție de Termenii și Condițiile fiecărui Furnizor. În cazul în care doriți anularea sau modificarea unui serviciu rezervat sau achiziționat, este responsabilitatea dvs. de a informa în scris sau telefonic Centrul de Pelerinaj despre intențiile dvs.

În anumite cazuri este posibil să nu puteți anula / modifica anumite servicii turistice sau va trebui să respectați anumite cerințe pentru aceste acțiuni.

Centrul de Pelerinaj “Sf. Parascheva” sau Furnizorul acceptă toate formele de cereri scrise. Centrul de Pelerinaj sau Furnizorul nu poate anula / modifica serviciul turistic înainte de a primi cererea dvs fermă. Puteți anula rezervarea dvs. prin intermediul Site-ului în concordanță cu termenii și condițiile Furnizorului.

În eventualitatea modificării unei rezervări (incluzând, dar fără a se limita, anulări, restituiri de sume, schimbări de nume), Centrul de Pelerinaj își rezervă dreptul de a aplica anumite taxe pentru a acoperi costurile administrative care pot rezulta din această acțiune. Aceste taxe diferă față de taxele impuse direct de către Furnizor.

Plata

Nu se acceptă alte modalități de plată în afara celor prezentate pe Site și nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru sumele de bani trimise prin curierat.

În funcție de termenii și de condițiile impuse de hoteluri, la momentul rezervării vi se poate cere plata integrală sau parțială a serviciului rezervat, iar plata va fi efectuată în contul Centrului de Pelerinaj “Sf. Parascheva”.

Centrul de Pelerinaj nu-și asumă nici o obligație de a emite biletele, voucher-ul sau alte documente de călătorie în cazul neplății integrale a serviciilor comandate. În orice situație, sunteți responsabil pentru plata sumelor aferente servciilor turistice comandate.

Drepturi de proprietate intelectuală:

Materialele prezentate în cadrul website-ului www.pelerinajeromania.ro și eventualele informații transmise prin intermediul poștei electronice sunt proprietatea Centrului de Pelerinaj și sunt protejate prin drepturi de autor, drepturi de marcă și alte drepturi de proprietate intelectuală.

Confidențialitatea datelor:

Prin acordul Dvs. exprimat prin accesarea și utilizarea www.pelerinajeromania.ro datele cu caracter personal și orice alte informații furnizate de Dvs. pot fi prelucrate și utilizate de Centrul de Pelerinaj în orice activități și scopuri legate de marketing și în scopul realizării de baze de date și utilizarea acestora oricare ar fi ele.

Prelucrarea datelor cu caracter personal:

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protectia vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, în privința acestui site, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră ori o altă persoană, sunt administrate, în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, de către Centrul de Pelerinaj. Scopul colectării datelor este: furnizarea de servicii turistice.

Sunteți obligat(ă) să furnizați unele dintre aceste date (indicate explicit în anumite pagini din site) și puteți în mod opțional să furnizați alte informații suplimentare (indicate în anumite pagini din site), toate aceste informații fiind necesare pentru furnizarea de servicii turistice. Refuzul furnizării informațiilor obligatorii de către dvs. determină imposibilitatea accesării serviciilor unde v-au fost solicitate informațiile obligatorii respective.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisa, datată și semnata, la Centrul de Pelerinaj “Sf. Parascheva”, Bld. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 14, Iași. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Clauze de nerăspundere:

Site-ul www.pelerinajeromania.ro este un site cu conținut informativ. Centrul de Pelerinaj nu își asumă nici o responsabilitate cu privire la corectitudinea și exactitatea acelor informații.

Centrul de Pelerinaj nu garantează în nici un fel, explicit sau implicit, realitatea, actualitatea și integralitatea datelor și informațiilor prezentate pe site. Eventualele neconcordanțe sau erori care pot apărea la un moment dat între conținutul site-ului și informațiile reale nu implică nici o răspundere, de orice natură, pentru Centrul de Pelerinaj.

Datele și informațiile accesibile publicului pe acest site nu constituie recomandări, garanții, consultanță sau angajament din partea Centrul de Pelerinaj.

Centrul de Pelerinaj nu va putea fi ținut răspunzător față de nici o persoană/entitate pentru nici un fel de daune care ar rezulta, direct sau indirect, din utilizarea site-ului www.pelerinajeromania.ro sau ca urmare a oricărei erori sau omisiuni.

Centrul de Pelerinaj acționează și ca agent pentru terți furnizori cum sunt: liniile aeriene, hoteluri, companii de închiriat mașini precum și alți Furnizori de Servicii Turistice – denumiți în continuare Furnizori.

Centrul de Pelerinaj nu-și asumă nici o responsabilitate pentru produsele și serviciile turistice oferite de Furnizori și nu garantează în nici un fel (fie explicit sau implicit) acuratețea sau calitatea produselor și a serviciilor reflectate pe acest Site.

Modificări în termenii și conditiile de utilizare:

Centrul de Pelerinaj poate aduce modificări termenilor și condițiilor de utilizare, fără a anunța acest lucru anterior în continutul site-ului. Vă rugăm, deci, să recitiți termenii și conditiile de utilizare de fiecare dată când accesați sau utilizați acest site. Utilizarea site-ului de către dumneavoastră, ulterior modificării acestor termeni, constituie acceptarea de către dumneavoastra a termenilor și conditiilor modificate.

Aceste reguli sunt în conformitate cu legislația română în vigoare. Încălcarea prevederilor acestui document constituie o violare a drepturilor Centrul de Pelerinaj și poate atrage răspunderea civilă, contravențională sau, după caz, penală a persoanei în culpă. Conflictele apărute în legătură cu termenii de utilizare ale site-ului vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești.

Acest site poate conține linkuri către diverse site-uri. Atunci când accesați aceste site-uri, vă aflați implicit în afara site-ului www.pelerinajeromania.ro și aveți obligația de a respecta termenii și condițiile de utilizare ale noilor site-uri accesate.

Agenția nu este responsabilă pentru eventualele neconcordanțe care pot apărea între informațiile prinvind tarifele și alte detalii care se regăsesc pe site și informațiile primite în agentie. Întotdeauna vor avea prioritate informațiile primite în agenție.

Abonează-te la newsletter

pentru a fi la curent cu noutățile despre pelerinaje.